VSGh is (Veterinaire Studievereniging Gent – herkauwers) opgericht, door en voor studenten, in maart 2016. Het doel is om geïnteresseerde bachelor- en masterstudenten een mogelijkheid aan te bieden om hun horizon te verbreden op vlak van herkauwergeneeskunde. Jaarlijks organiseren we een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals lezingen, workshops en uitstappen rond actuele thema’s binnen deze sector. Wij hopen hiermee studenten te kunnen prikkelen om hun klinische kennis en vaardigheden, maar ook hun kennis rond voedselproductie, praktijkvoering en bedrijfsdiergeneeskunde te vergroten op een leuke en interactieve manier. Naast runderen, zullen ook kleine herkauwers en cameliden centraal staan in VSGh.